Moongate Elite / Guild Profile

Guild Name Moongate Elite
Guild Tag [MgE]
Last Updated 5th June, 2024
Server Undecided
Style & Focus Casual/Laidback PvX
Language(s) Polish (Secondary: English)
Location Poland
Website http://www.moongate.pl/reg/
Discord Private
Twitter N/A
Voice Comms Discord
Members 51-150
Guild Leader(s) Ardan.1603
Recruitment Status Closed
Min. Age 18
Min. Time Investment 1 days/week, 2 hours/week
Timezone(s) GMT +1
Skill Level(s) Any
Activities SocialisingWorld vs WorldDungeonsStructured PvPTournament PvPDynamic EventsRaids

General Guild Info

Wraz z premierą Guild Wars 2 (25/08/2012) mieliśmy zaszczyt reaktywować naszą starą gildię, która założona została w 2004 roku. Wspólnie spędzaliśmy czas w świecie Ultima Online, a później od roku 2008 w Guild Wars.
Wiek członków MgE to 20+, 30+ oraz 40+. W chwili obecnej jest nas ±100 osób. Wszystkich chętnych do zasilenia naszych szeregów prosimy o kontakt z Ryjek.4917, Ardan.1603 lub jakąkolwiek osobą o randze oficera w grze.
Z czasem gdy liczba graczy w gildii osiągnie poziom satysfakcjonujący przejdziemy do rekrutacji zamkniętej.
Nie mamy specjalnych wymagań po za kulturą oraz uszanowania czasu i pracy innych członków MgE, a progres w gildii to osobiste zaangażowanie w jej rozwój.

Posiadamy serwer TS³, Discord oraz Guild Hall na poziomie 68.
Zapraszamy

Zasady panujące w gildii:

1. Jak każda inna gildia, nasza również posiada hierarchię, której będziemy się trzymać.
Stopniowo otrzymuje się awans przechodząc na wyższe rangi, co oczywiście daje więcej możliwości w gildii czy jej polityce. Każdy awans wiąże się z większą odpowiedzialnością, to też przydzielamy go starannie i są to przemyślane przez nas decyzje. Głównymi czynnikami branymi przez nas pod uwagę podczas awansu są:
- Zaangażowanie w grę oraz w życie i rozwój gildii na TSie, Discordzie jak i w samej grze.
- Staż w gildii, im dłużej z nami grasz tym lepiej.
- Zaufanie, co wynika częściowo z powyższego.
- Optymizm i charyzmatyczna osobowość.

Pierwsza ranga "Knight" przydzielana jest po otrzymaniu uprawnień na komunikatorze głosowym (TS³) lub gdy osoba da się poznać jako aktywna na wspólnych wypadach gildyjnych (dungi, fractale, raidy, ...). Osoby z rangą "Recruit", które nie uczestniczą w życiu gildii żegnamy po upływie jednego miesiąca.
Spis osób/postaci na poszczególnych rangach znajduje się w oknie "Guild [G]" w grze.

2. Prawa i obowiązki członków Gildii [MgE]
a) Kultura osobista:
- Zabrania się używania nieprzyzwoitych nicków/nazw postaci w grze, na forach czy komunikatorach głosowych (itp).
- Reprezentujemy gildię na możliwie najwyższym poziomie kultury osobistej, dotyczy to kanału czatu lokalnego w grze oraz każdego forum poświęconego grze Guild Wars 2.
- Nie wszczynamy awantur, jak i w nich nie uczestniczymy czy to na kanale gildii, sojuszu, na forach, w socjal-grupach, bądź komunikatorze głosowym.
- Szanujemy czas zarówno swój jak i innych graczy (nie spóźniamy się na wypady (misje gildyjne, raidy, mecze, itd.))
b) Uczestnictwo w życiu gildii i aktywna gra:
- Od każdego gracza wymagamy aktywnej gry. Osoby niespełniające tego warunku będą degradowane do niższych rang a w finale usuwane z gildii. Przewidujemy okres 4 miesięcy nieobecności dla stałych i aktywnych graczy. Dłuższe nieobecności prosimy zgłaszać oficerom na Teamspeaku, Discordzie lub mailem w grze. Konta ze zgłoszoną nieobecnością otrzymują rangę "Pass".
- Uczestniczymy w różnych imprezach, eventach, wypadach, itp. Jeżeli takowe się nie odbywają nic nie stoi na przeszkodzie by je zorganizować.
- Formą uczestnictwa w życiu gildii jest również uczestnictwo w dyskusjach na komunikatorze głosowym oraz czacie gildyjnym w grze.
- Multiguild nie jest zabroniony lecz osoby grające na różnych frontach i poświęcające mało czasu dla MgE nie mogą liczyć na awans. Członkowie, którzy przez dłuższy okres czasu przestaną reprezentować gildię i ich aktywność spadnie do zera będą degradowani a w finale usuwani z gildii. Nie potrzebujemy ludzi na pół-gwizdka, albo jesteś z nami albo nie.
c) Komunikator Głosowy:
- Gildia MgE korzysta z komunikatora głosowego TeamSpeak³. Discord to komunikator rezerwowy.
- Informacje o serwerze oraz hasło do połączenia znajdują się w panelu gildii (w grze klawisz G) w "Message of the Day".
- Każdy gracz ma obowiązek posiadać sprawne słuchawki/mikrofon i dobrze skonfigurowany komunikator (TS³) w wersji wymaganej przez serwer.
- Na wypadach gildyjnych obowiązkowa jest obecność na kanale gildyjnym, chociażby "nasłuch".
d) Wypady Gildyjne:
- Wypady gildyjne mogą być obwieszczane na Diskordzie, Teamspeaku, w "Message of the Day" oraz czacie gildii w grze. W ogłoszeniu określamy cel, godzinę jak i ewentualny skład drużyny.
- Kaledarz zapisów na raidy znajduje się na stronie podanej w "Message of the Day".
- Wypady spontaniczne będą ogłaszane tylko w grze na kilka lub kilkanaście minut bądź godzin przed rozpoczęciem wyprawy.

U nas każdy gra tak jak lubi ale podstawą każdej dobrze funkcjonującej gildii jest komunikacja między jej członkami.
Osoby grające lecz kompletnie nie biorące udziału w życiu gildii są po jakimś czasie usuwane.

3. Każdy młody, stary, jakiejkolwiek płci czy wyznania należący lub mający zamiar należeć do [MgE] akceptuje nasze zasady i zobowiązuje się do ich przestrzegania.